sıçrayan

sıçrayan
adj. jumping, bouncing, salient, saltatory, splashy
--------
n. vaulter
* * *
1. spattering (n.) 2. leaped (adj.) 3. leapt (adj.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • MÜTEVESSİB — Sıçrayan, atlıyan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • kıvılcım — is. 1) Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, alev, çakım, çakın, çıngı, şerare 2) Demir, taş vb. maddelerin güçlü çarpışmasından sıçrayan ateş durumundaki parçacıkları 3) mec. Harekete geçiren etken Beyninde çakan şimşeğin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • TEYKAN — Çok sıçrayan kişi. Çok sıçrayan kimse …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • çapak — 1. is., ğı, hay. b. Sazan familyasından, vücudu yandan basık, 50 cm uzunluğunda, 4 5 kg ağırlığında, sarı pullu, eti tatsız, kılçıklı bir tatlı su balığı (Abramis brama) 2. is., ğı 1) Göz pınarında ve kirpiklerde birikerek pıhtılaşan veya kuruyan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • zifos — is., Rum. 1) Yerden sıçrayan çamur Otomobiller korna çalarak, etrafa zifoslar saçarak kayıp geçiyorlardı. A. İlhan 2) sf., mec. Yararsız, boş Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller zifos atmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • saç saça baş başa gelmek (veya dövüşmek) — genellikle kadınlar birbirlerini kıyasıya hırpalayarak biçimde kapışmak Eğer bu patırtıdan, ikindi uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa iki kadın, avluda saç saça baş başa dövüşeceklerdi. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • uykusu başına sıçramak — 1) uyuyamadığı için sersemleşmek 2) uykusunu iyi alamadığından hırçınlaşmak Eğer bu patırtıdan, ikinci uykusu başına sıçrayan imam aşağı koşmasa iki kadın, avluda, saç saça, baş başa dövüşeceklerdi. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • qığılcım — is. 1. Yanar, yaxud qızarmış bir şeydən sıçrayan od zərrələri; çırtdaq, cılğam, çınqı. O ki qaldı «qığılcım» kəlməsinə, azərbaycanca qığılcım ən kiçik od şərarələrinə deyilir. M. F. A.. Yoğun elektrik kabelinin mis qabığında, çeçələ barmağının… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • qətrə — is. <ər.> Damcı. Otuz qırx il bundan irəli bir müsəlman ki, bir rus məclisinə düşərdi, öldürsəydin də bir qətrə də içki dilinə vurmazdı. C. M.. Artıq fəvvarədən sıçrayan qətrələr şəbnəm kimi onun <Dilşadın> incə yanaqlarına düşdü. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • sıçrantı — is. Sıçrayan, ya sıçradılan su və s. zərrəcikləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • top — 1. is. Bərk səthə dəyəndə geri sıçrayan elastik materialdan hazırlanmış bütöv və ya içiboş şar. Futbol topu. Voleybol topu. Rezin top. Topla oynamaq. ◊ Top kimi (sağlam) – çox sağlam, heç bir xəstəliyi olmayan, sapsağlam. Canımız top kimi sağlam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”